จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 8.6 / 10

เรื่องย่อ : จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003
ซีรีส์ที่สร้างจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์เกาหลีคือ Suh, Jang-geum

 

 

 

DAE JANG GEUM 2003
The series is based on a real person in Korean history, Suh, Jang-geum.

 

 

대장금 2003
이 시리즈는 한국 역사의 실존 인물인 서장금을 기반으로 합니다.

ตัวอย่างหนัง : จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003


เลือกตอน
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 1
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 2
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 3
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 4
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 5
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 6
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 7
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 8
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 9
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 10
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 11
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 12
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 13
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 14
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 15
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 16
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 17
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 18
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 19
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 20
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 21
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 22
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 23
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 24
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 25
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 26
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 27
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 28
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 29
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 30
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 31
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 32
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 33
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 34
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 35
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 36
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 37
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 38
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 39
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 40
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 41
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 42
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 43
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 44
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 45
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 46
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 47
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 48
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 49
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 50
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 51
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 52
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 53
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 54
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 55
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 56
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 57
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 58
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 59
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 60
จอมนางแห่งวังหลวง DAE JANG GEUM 2003 ตอนที่ 61


คำค้น:หนังแแนะนำ